1950 - 1985

  • Wieliczka 9.07.1972r.
    Wieliczka 9.07.1972r.
  • Morskie Oko.12-13.08.1964r.
    Morskie Oko.12-13.08.1964r.

 

A tak to się zaczęło!

Kronika Koła Gospodyń Wiejskich w Dębowcu

 od 1950 roku

 

1950 rok

W 1950 roku  p. Maria Zabystrzan, Helena Malina i Elżbieta Biłko postanowiły założyć Koło Gospodyń Wiejskich.

W tym samym roku powołano Zarząd w składzie:

Przewodnicząca :p. Kubaczka Józefa

Sekretarz : p. Malina Helena

Skarbnik: p. Badura Zuzanna,

Koło liczyło 26 członkiń i systematycznie powiększało swoją liczebność

 

1955 rok

Koło liczy 54 członkinie. Przeprowadzono ponownie wybory. W skład nowego zarządu weszły:

Kubaczka  Józefa:  przewodnicząca

Malina Helena: sekretarz

Biłko Elżbieta: skarbnik

1960 rok

Czas szybko mija. Nadszedł kolejny rok sprawozdawczo-wyborczy. Nowy zarząd tworzą:

Przewodnicząca : Zuzanna Badura

Sekretarz: Małgorzata Szewczyk

Skarbnik: Zofia Tomosz


Morskie Oko.12-13 sierpnia 1964 rok.

1965 rok

Kolejne wybory i powołanie nowych władz.

Zarząd tworzą:

Małgorzata Szewczyk :przewodnicząca

                        Irena Wojnar: sekretarz

                     Zyta Szypuła: skarbnik

Działalność koła skupiała się na rozprowadzaniu piskląt brojlerów, kaczek, gęsi i paszy. Organizowano wycieczki refundowane przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych. Koło liczyło już od 70- 80 członkiń.

Wartość majątku koła liczy 41 000 tys. złotych. Dochodowe stało się także wypożyczanie naczyń prowadzone przez p. Zofię Tomosz.

W tym okresie organizowano także kursy gotowania, robót ręcznych w tym szycia, haftu. Organizowano corocznie spotkania z seniorami.

 

W 1972 na zakończenie w/w kursów zorganizowano wystawę.

                       

W tym okresie specjalistyczne gospodarstwa prowadziły:

Trzody chlewnej – Aurelia Powada, Moskwik Helena, Nawrat Helena

1974 – odznaczenie p. Małgorzaty Szewczyk : Srebrnym Krzyżem Zasługi dla Rolnictwa

1978 – odznaczenie p. Ireny Wojnar: Srebrnym Krzyżem Zasługi dla Pracownika Administracji Państwowej

1979 - odznaczenie p. Ireny Wojnar: Srebrnym Krzyżem Zasługi dla Rolnictwa

W tych latach również sołtysem Dębowca była członkini koła kol. Rubiś Elżbieta.

 

Pod przewodnictwem wybranego zarządu koło działało do 1985 roku.