1985 - 2000

  • 1988r. dyplom dla Krystyn Parchańskiej
    1988r. dyplom dla Krystyn Parchańskiej

                     1985 rok

Kolejny rok sprawozdawczo-wyborczy koła. Nowy zarząd tworzą:

Przewodnicząca :Krużołek Jadwiga

Zastępca : Bulandra Anna

Sekretarz: Hanzel Jadwiga

Skarbnik: Szypuła Zyta, Parchańska Krystyna

Powołano także Komisję Rewizyjną w składzie:

 Bonczek Małgorzata, Pajkert Grażyna, Butrak Zofia, Szczypka Anna.

Nowy zarząd kontynuuje program, dalej rozprowadza pisklęta, organizuje wycieczki, kursy kroju i szycia, spotkania z instruktorką Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, lekarzem śp. Adamem Nawrot, kurs robót na drutach, kurs pieczenia, udział w szkoleniach rolniczych. Koło przekazuje cegiełki na Sanatorium w Rabce.

W latach 1985-1987 uzupełniono wyposażenie kuchni. Dokonano zakupu drobnego sprzętu a także wzbogacono się o lodówki, piece gazowe. W tym roku koło przekazało także cegiełkę na budowę Ośrodka Zdrowia, ponadto członkinie uczestniczyły w pracach wykończeniowych przy budowie Urzędu Gminy, Strażnicy i Ośrodka Zdrowia.

Gospodarzami dożynek w roku 1987 była również nasza koleżanka Franek Emilia i członek Koła Łowieckiego p. Mieczysław Branny.

W 1988 roku wieniec zrobiony przez Kol. Martę Ożga, otrzymał wyróżnienie w konkursie „Ludowe wieńce dożynkowe”.

W konkursie na najpiękniejszy ogródek zwyciężyły koleżanki :Parchańska Krystyna, Szewczyk Małgorzata i Kania Anna.

Od 1989 roku Koło wraz z GOPS organizowało spotkania dla seniorów.

Za działalność koło otrzymało honorową odznakę KR,

zaś przewodnicząca kol. Jadwiga Krużołek –brązową odznakę za „Zasługi dla województwa bielskiego”

 

W 1990 roku spotkanie z okazji Dnia Kobiet połączono z obchodami jubileuszu 40-lecia.

W uroczystościach uczestniczyli :

 Henryk Foltyn – przewodniczący SKR – Dębowiec

RudolF Stanieczek –

Adam Brudny – wójt Gminy

 W piwnicy budynku gminy koło posiadało własne pomieszczenie, gdzie odbywały się wszystkie spotkania do wiosny 1992 roku.

Od 1993 roku miejscem spotkań była strażnica OSP.

W okresie 1985 – 2000 roku koło zorganizowało 15 spotkań z okazji Dnia Kobiet i 15 wycieczek. Były to wyjazdy do : Oświęcimia, na górę Św.Anny, Kielc, Tuszyna, Tarnowskich Gór, Pienin, Ojcowa, Krakowa, Wieliczki, Częstochowy, Pszczyny, Zakopanego, Gliwic. Brennej, Wisły-Salmopol.

Od 1996 – 2000 roku koło swoją siedzibę miało w starej szkole na pierwszym piętrze.

 

W tym składzie zarząd działał do 14 marca 2000 roku.

 

2000 rok

 

 

 

14 marzec 2000

 

 Dzień Kobie i zebranie wyborcze koła.

W zebraniu i spotkaniu uczestniczy 48 członkiń. W wyniku wyborów powstaje nowy zarząd w skład, którego wchodzą:

Przewodnicząca: Legierska Zofia

Sekretarz: Pykacz Władysława 

Skarbnik: Steller Helena 

Komisję Rewizyjną w składzie: Ryś Elżbieta, Franek Emilia, Hutyra Maria 

Jednocześnie następuje przeniesienie siedziby naszego koła do piwnicy w budynku przychodni.

 

12 lipiec 2000

 

Ołomuniec.Jedziemy na wystawę kwiatów i zwiedzanie miejsca męczeńskiej śmierci bł. Jana Sarkandra ze Skoczowa. Pogoda wymarzona na wycieczkę. Podróżujemy autokarem biura turystycznego „Gazela” z Ustronia. Po drodze zwiedzamy zabytki na trasie. Przy okazji odwiedzamy również Częstochowę Czech – Swietly Kopicek. W wycieczce uczestniczyło 48 uczestników.

 

11 listopada 2000

 

 Zebranie walne. Nowo wybrany zarząd zdaje raport ze swej działalności w zebraniu uczestniczy 27 członkiń.